Bestyrelse

bestyrelse
Mød bestyrelsen til den årlige generalforsamling

Per Nielsen (formand)
Helle Hansen (Næstformand)
Robert Hansen
Vibeke Holck
Hanne Maxen
Hans Peter Schmidt (koordinator)
Lene Buch Hansen (koordinator & kasserer)
Susanne Møller-Madsen (suppleant)
Kaj Nielsen (suppleant)
Anne Aabrink (Himmelev Skole)
Karsten Voss (Himmelev Menighedsråd)

Kontakt bestyrelsen.

Læs Kulturcentrets vedtægt.

Læs referat af generalforsamling 2017.

forside_knap

KC